EHBO-Training

EHBO-training is een cruciaal onderdeel van de voorbereiding op noodsituaties voor slachtoffers van natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen, ongevallen en medische situaties. Het is essentieel dat we in staat zijn om snelle medische behandeling te bieden aan mensen in nood. Het ongelukkige feit is dat de meesten van ons heel weinig opleiding hebben genoten op het gebied van eerste hulp. Zelfs onder degenen die een formele opleiding en training hebben genoten, is er vaak veel verwarring en misverstanden over eerstehulptechnieken en concepten. Zonder de juiste training kunnen slachtoffers van noodsituaties onnodig lijden totdat de hulp arriveert, soms vele uren nadat de noodsituatie heeft plaatsgevonden.

EHBO-training is in zekere zin het geven van instructie en oefenen over de te nemen stappen wanneer zich een noodgeval of ongeval voordoet. Het belang van deze training kan niet genoeg worden benadrukt. Zonder de juiste training is het gemakkelijk om instructies verkeerd te interpreteren of fouten te maken die permanente schade kunnen toebrengen aan de fysieke of emotionele gezondheid van een patiënt. Eerste hulp is in wezen de eerste en onmiddellijke hulp die wordt verleend aan elk individu dat lijdt aan een ernstig of licht letsel of ziekte, waarbij de nadruk wordt gelegd op het behouden van leven, het voorkomen van verdere verwondingen of ziekten, of het bevorderen van genezing. Om levens te redden, is het essentieel dat we allemaal fit en gezond zijn, en dat we de kennis, expertise en ervaring hebben om noodsituaties te herkennen en erop te reageren.

Er zijn verschillende noodscenario’s die een EHBO-training vereisen. In het geval van een hartaanval moeten noodademhalingsmethoden worden aangeleerd om de zuurstofvoorziening te behouden totdat er meer medisch haalbare opties beschikbaar zijn. Een veelvoorkomend trainingsscenario voor eerste hulp voor degenen die niet gewend zijn aan een dergelijke training, is de CPR-manoeuvre (Cardio Pulmonary Resuscitation) waarbij mond-op-mond-reanimatie wordt toegediend om te voorkomen dat het hart plotseling stopt. Wanneer studenten van de EHBO-opleiding wordt gevraagd om reanimatie toe te dienen, moeten ze de basisprincipes leren van het gebruik van mond-op-mondbeademing om de ademhaling te hervatten bij een patiënt die is gestopt met ademen vanwege verstikking, een gebroken been, verdrinking, verstikking door vreemde voorwerpen of door het effect van een motorvoertuigongeval. Sommige studenten wordt geleerd om, indien van toepassing, ook een borstkompres te gebruiken om de ademhalingswegen samen te drukken.

Andere noodsituaties die een eerstehulpopleiding vereisen, zijn onder meer de toediening van IV-vloeistoffen (zoals die welke zuurstof of glucose bevatten), de toediening van lokale anesthetica tijdens cardiopulmonale reanimatie (CPR) en het uitoefenen van externe druk via het buikdiafragma tijdens een hartstilstand. (CSA). Bij een hartstilstand wordt het ventriculaire ritme negatief beïnvloed en stopt het hart met kloppen. Een noodteam moet snel reageren en met cardiopulmonale reanimatie (CPR) beginnen om het hartritme weer normaal te maken. Na het leren van de basisprincipes van CSA, leren studenten om borstcompressies te gebruiken wanneer dat nodig is om de luchtweg stevig vast te drukken.

Degenen die geïnteresseerd zijn in het leren van eerste hulp, hoeven zich alleen in te schrijven voor een basiscursus EHBO die voldoet aan de normen van het Rode Kruis. Eens een student geslaagd is voor het examen en zijn of haar certificaat heeft ontvangen, kan hij of zij deelnemen aan een basiscursus op het gebied van pediatrische eerste hulp. Dit type cursus biedt kinderen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om eenvoudige eerstehulpbehandelingen toe te dienen wanneer kinderen verwondingen oplopen door vallen, snijwonden, kneuzingen of ziekten. Na het voltooien van de EHBO-cursus kan een student deze behandelingen mogelijk toedienen bij baby’s, kinderen en volwassenen die lijden aan aandoeningen als reanimatie, problemen met de bloedsomloop, uitdroging en trauma.

Personen die betrokken zijn bij het opruimen van de plaats delict, de plaats van moord en ongevalsscènes moeten ook een basiscursus eerste hulp volgen voordat ze voor het publiek worden vrijgegeven. De vaardigheden die op deze cursussen worden geleerd, kunnen een aantal ernstige en zelfs dodelijke verwondingen voorkomen. Door te leren hoe ze een gevaarlijk persoon op de juiste manier in bedwang kunnen houden, een verstikt slachtoffer kunnen verwijderen, een bewusteloos slachtoffer kunnen reanimeren en elementaire eerstehulpbehandelingen kunnen uitvoeren bij gewonden, kunnen politieagenten en andere opgeleide personen in eerstehulp levens redden en de gewonden beschermen tegen verder leven. Gevaar. Maar liefst vijf mensen raken gewond en elke minuut sterft er één in de Verenigde Staten als gevolg van verwondingen opgelopen bij vallen, auto-ongelukken en andere ongevallen. Alleen al om deze reden moet iedereen die betrokken is bij de medische sector of het strafrechtsysteem basiscursussen over eerste hulp en reanimatie volgen.